Till innehåll på sidan

Studerande och studerande som slutfört konst- och kulturutbildning efter utbildningsinriktning 2020

Utbildningsinriktning (SUN 2020, 4-siffernivå) Antal antagna som påbörjat studier Antal studerande Antal studerande som slutfört utbildning Slutförandegrad
Totalt 2 480 5 241 2 015 80
Konst och media, allmän utbildning 65 129 63 98
Bild- och formkonstnärlig utbildning 507 1 218 363 66
Annan utbildning inom bild- och formkonst 3 9 7 88
Musik 301 799 233 68
Dans, teater och dramatik 200 515 157 74
Film-, radio- och tv-produktion 86 190 61 78
Grafisk design och foto 125 322 111 93
Modedesign 7 11 4 ..
Inredningsarkitektur och inredningsdesign 83 157 74 100
Industri- och produktdesign 24 45 20 87
Konsthantverk 769 1 398 652 86
Annan utbildning i svenska och litteraturvetenskap 52 102 46 92
Tillverkning av textilier och konfektion 95 177 68 77
Trätekniskt arbete 13 19 6 86
Okänd 150 150 150 100

Definitioner och förklaringar

Antagna som påbörjat studier:
Antagna som påbörjat studier avser alla som är studerande eller har varit studerande på en utbildningsomgång, inklusive de som har tillkommit under utbildningens gång och de som hoppat av utbildningen. 
Studerande:
Studerande avser alla aktivt studerande på utbildningsomgångar som pågått minst en dag under avsedd period. Den studerande ska heller inte ha avbrutit studierna innan avsedd period eller haft studieuppehåll hela den avsedda perioden.
Studerande som slutfört utbildning:
Studerande som slutfört utbildning avser studerande som nått kursernas mål i utbildningens alla delar. Studerande som avbrutit studierna innan utbildningsomgångens slut räknas inte som slutförda.
Slutförandegrad:
Slutförandegrad används här för att benämna andelen studerande som slutfört sin utbildning. Avser andel studerande som slutfört utbildningen i procent av alla som bedrivit studier på de utbildningsomgångar som avslutats under ett år.
Ej nettoräkning:
En person räknas för varje utbildningsomgång och kan därför ingå i statistiken två eller fler gånger för samma år. Antal antagna som påbörjat studier, studerande och studerande som slutfört utbildning är därmed inte lika med antal personer.
Utbildningsinriktning:
Utbildningsinriktning bygger på klassifikationen SUN 2020.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-05-21

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Gilbert Fontana

Telefon
010-479 60 71
E-post
gilbert.fontana@scb.se