Till innehåll på sidan

Studerande och studerande som slutfört konst och kulturutbildningar efter utbildningens syfte 2020

  Antal antagna som påbörjat studier Antal studerande Antal studerande som slutfört utbildning Slutförandegrad
Totalt 2 480 5 241 2 015 80
Högskoleförberedande utbildningar inom det konstnärliga området 1 338 2 954 1 019 73
Yrkesinriktade utbildningar inom det konstnärliga och kulturella området 429 1 196 345 81
Utbildningar inom kulturarvsområdet 713 1 091 651 93
Kvinnor 1 888 3 911 1 570 83
Högskoleförberedande utbildningar inom det konstnärliga området 937 2 079 733 76
Yrkesinriktade utbildningar inom det konstnärliga och kulturella området 307 838 252 83
Utbildningar inom kulturarvsområdet 644 994 585 94
Män 592 1 330 445 71
Högskoleförberedande utbildningar inom det konstnärliga området 401 875 286 67
Yrkesinriktade utbildningar inom det konstnärliga och kulturella området 122 358 93 77
Utbildningar inom kulturarvsområdet 69 97 66 87

Definitioner och förklaringar

Antagna som påbörjat studier:
Antagna som påbörjat studier avser alla som är studerande eller har varit studerande på en utbildningsomgång, inklusive de som har tillkommit under utbildningens gång och de som hoppat av utbildningen. 
Studerande:
Studerande avser alla aktivt studerande på utbildningsomgångar som pågått minst en dag under avsedd period. Den studerande ska heller inte ha avbrutit studierna innan avsedd period eller haft studieuppehåll hela den avsedda perioden.
Studerande som slutfört utbildning:
Studerande som slutfört utbildning avser studerande som nått kursernas mål i utbildningens alla delar. Studerande som avbrutit studierna innan utbildningsomgångens slut räknas inte som slutförda.
Slutförandegrad:
Slutförandegrad används här för att benämna andelen studerande som slutfört sin utbildning. Avser andel studerande som slutfört utbildningen i procent av alla som bedrivit studier på de utbildningsomgångar som avslutats under ett år.
Ej nettoräkning:
En person räknas för varje utbildningsomgång och kan därför ingå i statistiken två eller fler gånger för samma år. Antal antagna som påbörjat studier, studerande och studerande som slutfört utbildning är därmed inte lika med antal personer.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-05-21

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Gilbert Fontana

Telefon
010-479 60 71
E-post
gilbert.fontana@scb.se