Till innehåll på sidan

Yrkeshögskolan

Nästa publicering: 2022-03-24

Här redovisas årlig statistik över yrkeshögskolans sökande, studerande och examinerade.

För en utförlig analys och fler tabeller, se Myndigheten för yrkeshögskolans webbplats.

myh.se

För statistik om sysselsättning och inkomster efter avslutad yrkeshögskoleutbildning, se:

Sysselsättning och inkomster efter avslutad utbildning

Statistiknyheter

Examinerade från yrkeshögskolan 2020

2021-11-19

Examensgraden i yrkeshögskolan ökar efter att ha minskat de senaste tre föregående åren. Det är männen som vänder trenden när deras examensgrad ökar med en dryg procentenhet. För kvinnor fortsätter examensgraden att sjunka något.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Sysselsättning och inkomster efter yrkeshögskolan Rapport 2020-12-15

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Studerande och examinerade
Sökande
Inträdet på arbetsmarknaden efter yrkeshögskolan

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Studerande och examinerade
Sökande
Inträdet på arbetsmarknaden efter yrkeshögskolan

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för statistik om utbildning och arbete

E-post
yh-statistik@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/uf0701