Till innehåll på sidan

Yrkeshögskolan

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-03-23

Här redovisas årlig statistik över yrkeshögskolans sökande, studerande och examinerade.

För en utförlig analys och fler tabeller, se Myndigheten för yrkeshögskolans webbplats myh.se

För statistik om sysselsättning och inkomster efter avslutad yrkeshögskoleutbildning, se: Sysselsättning och inkomster efter avslutad utbildning (registerbaserad statistik) och Inträdet på arbetsmarknaden (enkätbaserad statistik).

Statistiknyheter

Fler examineras från yrkeshögskolan, men examensgraden minskar

2022-11-16

Fler än någonsin examinerades från ett yrkeshögskoleprogram 2021. Samtidigt är examensgraden nu lägre än på många år. Såväl kvinnors som mäns examensgrad minskade.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Övergångar mellan yrkeshögskolan och högskolan Rapport 2022-06-01
Examensgraden inom Yrkeshögskolan 2016-2020 Rapport 2022-03-15
Sysselsättning och inkomster efter yrkeshögskolan Rapport 2020-12-15

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Studerande och examinerade

Sökande

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Studerande och examinerade

Sökande

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för statistik om utbildning och arbete

E-post
yh-statistik@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/uf0701