Till innehåll på sidan

Övergång mellan yrkeshögskolan och högskolan, 2007–2020

Många byter inriktning vid övergång mellan yrkeshögskola och högskola

Statistiknyhet från SCB 2022-06-01 8.00

Av de som lämnade yrkeshögskolan 2017 började 13 procent på högskolan till och med 2020. De flesta bytte även inriktning på sina studier.

Högskolan och yrkeshögskolan är två eftergymnasiala utbildningsformer med olika mål och upplägg. De attraherar olika studerandegrupper, men för alla är det inte tydligt från början vilken utbildningsform som passar dem bäst.

Ny statistik från SCB belyser hur vanligt det är att studenter byter från högskolan till yrkeshögskolan, och från yrkeshögskolan till högskolan. Statistiken visar också vilka studenter det är som tar det steget.

Fler kvinnor än män byter från yrkeshögskolan till högskolan

Av de 16 900 som studerade sitt sista år i yrkeshögskolan under 2017 hade 13 procent påbörjat högskolestudier inom tre år. Andelen var större bland kvinnor än bland män.

Andelen som läst på högskolan efter studier på yrkeshögskolan var mycket högre i samband med finanskrisen 2008/2009. Sedan dess har andelen minskat.

Andel av dem som studerade sitt sista år i yrkeshögskolan 2007–2017 som påbörjat högskoleutbildning inom tre år

diagram

Av de som studerade sitt sista år i yrkeshögskolan 2017 och påbörjade en högskoleutbildning hade 70 procent bytt inriktning. Av de som läst utbildningar inom inriktningen Tjänster hade 95 procent bytt inriktning när de gått över till högskolan, men inom Humaniora och konst var andelen lägre, 57 procent.

Det var vanligt att studerande inom andra inriktningar bytte till utbildningar inom Humaniora och konst eller inom Samhällsvetenskap, juridik, handel och administration när de gick över till högskolan.

Ungefär 4 procent byter från högskolan till yrkeshögskolan

Av de 94 600 som studerade sitt sista år i högskolan 2017 hade 4 procent påbörjat en yrkeshögskoleutbildning inom tre år. Andelen var något högre bland män än bland kvinnor.

Att gå över från högskolan till yrkeshögskolan var vanligare bland studenter som var registrerade på enskilda kurser eller generella program jämfört med registrerade på yrkesexamensprogram.

Av de som gick över till yrkeshögskolan bytte de flesta, 70 procent, inriktning på studierna. Andelen som bytte inriktning var lägst bland de som studerat generella och konstnärliga program och högst bland de som läst yrkesexamensprogram.

Definitioner och förklaringar

Officiell statistik om yrkeshögskolan och högskolan

SCB har sedan 2018 ansvar för officiell statistik om yrkeshögskolan. Statistiken om studerande på yrkeshögskolan bygger på uppgifter från Myndigheten för yrkeshögskolan som i sin tur fått uppgifterna inrapporterade från utbildningsanordnarna.

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ansvarar för officiell statistik om högskolan. SCB samlar in uppgifter på uppdrag av UKÄ. Statistiken om studerande på högskolan bygger till stor del på uppgifter från högskolornas studieadministrativa register.

Vilka som ingår i studien

Studien omfattar två grupper.

Registrerade i yrkeshögskolan

De som ingår i statistiken är de som var registrerade i yrkeshögskolan under åren 2007–2017, men som inte varit registrerade i yrkeshögskolan efter det, fram till år 2020. Vi använder uttrycket sista året i yrkeshögskolan trots att det finns en möjlighet att vissa återvänder till yrkeshögskolan efter 2020. För de som studerade sitt sista år under 2007 innebär det att de inte varit registrerade i yrkeshögskolan mellan 2008–2020.

Registrerade i högskolan

De som ingår i statistiken är registrerade i högskolan under åren 2007–2017, men som inte varit registrerade i högskolan efter det, fram till år 2020. För de som studerade sitt sista år under 2007 innebär det att de inte varit registrerade i högskolan mellan 2008–2020. Vi använder uttrycket sista året i högskolan trots att det finns en möjlighet att vissa återvänder till högskolan efter 2020. Utländska studenter som kommit till Sverige i syfte att studera ingår inte.

Publikation

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

Förfrågningar

Angelina Nyström

Telefon
010-479 68 29
E-post
Angelina.Nystrom@scb.se

Anna Gärdqvist

Telefon
010-479 65 45
E-post
anna.gaerdqvist@scb.se