Till innehåll på sidan

Antal behöriga sökande per plats efter län, 2018

Antal behöriga sökande per plats

Definitioner och förklaringar

Observera att statistiken för Dalarnas län är något osäker på grund av bortfall i undersökningen. Statistik saknas avseende ca 20 procent av platserna.

Statistiken över antal behöriga sökande är nettoräknad. Det betyder att om en sökande är behörig till flera utbildningsomgångar i samma län så räknas personen en gång i detta län.

Antal behöriga sökande per plats för hela Sverige är lägre än antal behöriga sökande plats i respektive län. Det beror på att man kan söka och vara behörig till utbildningar i flera län. Om en person har sökt och blivit behörig till flera utbildningar i olika län, så räknas personen en gång för varje län. I rikssiffran räknas däremot alla personer bara en gång, även om de blivit behöriga till flera utbildningar i flera län. 84 procent har enbart sökt utbildningar inom ett län och 16 procent har sökt utbildningar i flera län.

Antal platser avser antal beviljade platser.

Län avser det län där utbildningens bedrivs.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-03-27

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för statistik om utbildning och arbete

E-post
yh-statistik@scb.se