Till innehåll på sidan

Antal behöriga sökande per plats efter utbildningsområde, 2018

Antal behöriga sökande per plats

Definitioner och förklaringar

Statistiken över antal behöriga sökande är nettoräknad. Det betyder att om en sökande är behörig till flera utbildningsomgångar i samma utbildningsområde så räknas personen en gång för detta utbildningsområde.

Antal platser avser antal beviljade platser.

Utbildningsområde MYH avser den indelning av utbildningar i utbildningsområden som Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) använder. Utbildningsområdena bygger på standarden SUN 2000. 

 

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-03-27

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för statistik om utbildning och arbete

E-post
yh-statistik@scb.se