Till innehåll på sidan

Nyckeltal - Sökande till yrkeshögskolan 2014-2018

  2014 2015 2016 2017 2018
Antal ansökningar   91 390 92 453 95 661 112 681
Antal sökade .. 51 210 50 935 52 586 56 677
därav andel kvinnor i procent .. 58 60 59 59
därav andel män i procent .. 42 40 41 41
Antal behöriga sökande 38 261 38 266 39 041 40 259 43 612
därav andel kvinnor i procent 58 57 59 59 60
därav andel män i procent 42 43 41 41 40
Antal platser 18 906 19 115 20 776 21 631 24 069
Antal sökande per plats   2,7 2,5 2,4 2,4
Antal behöriga sökande per plats 2,0 2,0 1,9 1,9 1,8
Antal antagna som påbörjat studier vid start 18 413 18 286 19 528 20 528 22 399
därav andel kvinnor i procent 52 51 54 54 55
därav andel män i procent 48 49 46 46 45

Definitioner och förklaringar

Statistiken avser sökande till och antagna vid de utbildningsomgångar som startade 2014-2018.

Antal ansökningar avser samtliga ansökningar som kommit in till utbildningsanordnare. Varje ansökan räknas en gång.

Statistiken över antal sökande och antal behöriga sökande är nettoräknad. Det betyder att när antal sökande redovisas grupperat efter olika utbildningsdata som exempelvis utbildningsområde eller län räknas antalet unika sökande per redovisningsgrupp. Personer som sökt flera utbildningar inom olika redovisningsgrupper räknas en gång för varje grupp.

För att räknas som sökande ska följande uppfyllas:
- Den sökande har lämnat in en ansökan där det minst finns uppgift om den sökandes namn och personnummer (eller namn och födelsedatum).
- Den sökande har lämnat in sin ansökan inom ansökningstiden (inom ordinarie eller förlängd ansökningsperiod).

Antal antagna vid start avser personer som varit studerande tre veckor efter utbildningens start. Antal antagna vid start är inte nettoräknad. Det innebär att en person som studerar vid två utbildningar också räknas två gånger, vilket emellertid är ovanligt.

Antal sökande år 2014 är inte jämförbart med senare års statistik och redovisas därför inte.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-03-27

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för statistik om utbildning och arbete

E-post
yh-statistik@scb.se