Till innehåll på sidan

Nyckeltal - Sökande till yrkeshögskolan 2014-2021

Nyckeltal - Sökande till yrkeshögskolan 2014-2021        
  2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021
Antal ansökningar .. 91 390 92 453 95 661 112 681 154 205 215 818 232 368
Antal sökande .. 51 210 50 935 52 586 56 677 70 673 92 439 95 004
därav andel kvinnor i procent .. 58 60 59 59 58 58 59
därav andel män i procent .. 42 40 41 41 42 42 41
Antal behöriga sökande 38 261 38 266 39 041 40 259 43 612 53 079 69 356 71 071
därav andel kvinnor i procent 58 57 59 59 60 60 59 60
därav andel män i procent 42 43 41 41 40 40 41 40
Antal platser 18 906 19 115 20 776 21 636 24 085 29 552 35 492 32 792
Antal sökande per plats .. 2,7 2,5 2,4 2,4 2,4 2,6 2,9
Antal behöriga sökande per plats 2,0 2,0 1,9 1,9 1,8 1,8 2,0 2,2
Antal antagna som påbörjat studier vid start 18  005 17  889 19  053 20  129 22  225 27  672 34 807 32 249
därav andel kvinnor i procent 52 51 54 54 56 55 53 53
därav andel män i procent 48 49 46 46 44 45 47 47

 

Definitioner och förklaringar

Antal ansökningar avser samtliga ansökningar som kommit in till utbildningsanordnare. Varje ansökan räknas en gång.

Statistiken över antal sökande och antal behöriga sökande är nettoräknad. Det betyder att när antal sökande redovisas grupperat efter olika utbildningsdata som exempelvis utbildningsområde räknas antalet unika sökande per redovisningsgrupp. Personer som sökt flera utbildningar inom olika redovisningsgrupper räknas en gång för varje grupp.

För att räknas som sökande ska följande uppfyllas:

- Den sökande har lämnat in en ansökan där det minst finns uppgift om den sökandes namn och personnummer (eller namn och födelsedatum).
- Den sökande har lämnat in sin ansökan inom ansökningstiden (inom ordinarie eller förlängd ansökningsperiod).

Antal platser avser antalet beviljade platser.

Antal antagna vid start avser personer som varit studerande tre veckor efter utbildningens start. Antal antagna vid start är nettoräknade.

Antal sökande år 2014 är inte jämförbart med senare års statistik och redovisas därför inte.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-03-24

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för statistik om utbildning och arbete

E-post
yh-statistik@scb.se