Till innehåll på sidan

Nyckeltal: Studerande och examinerade i yrkeshögskolan 2007-2021

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Antal antagna som påbörjat studier 14 652 15 298 16 572 16 792 16 855 15 801 17 697 18 442 18 334 19 600 20 642 23 048 28 559 36 154 33 143
därav andel kvinnor i procent 55 56 52 51 51 52 52 52 51 54 55 56 55 53 53
därav andel män i procent 45 44 48 49 49 48 48 48 49 46 45 44 45 47 47
Antal studerande 33 684 36 657 39 417 41 597 42 484 40 754 42 596 44 929 46 633 47 983 50 373 54 465 63 393 77 991 86 130
därav andel kvinnor i procent 55 55 54 52 51 51 52 52 52 52 53 54 55 54 53
därav andel män i procent 45 45 46 48 49 49 48 48 48 48 47 46 45 46 47
Antal examinerade 7 830 8 968 9 907 10 510 12 081 10 885 11 393 11 597 13 129 12 920 13 279 13 582 14 604 17 194 19 750
därav andel kvinnor i procent 58 61 58 58 54 55 54 55 57 56 56 57 59 60 58
därav andel män i procent 42 39 42 42 46 45 46 45 43 44 44 43 41 40 42
Examensgrad 62,8 64,7 67,0 66,9 69,0 70,5 70,8 72,1 73,7 74,1 73,0 72,6 71,5 72,1 69,7
Examensgrad, kvinnor 67,9 69,6 71,9 71,2 73,3 76,0 75,8 77,6 78,5 79,9 78,8 78,5 76,7 76,3 74,2
Examensgrad, män 57,0 58,5 61,2 61,8 64,4 64,8 65,8 66,3 68,2 67,6 66,6 65,9 65,1 66,8 64,3

Definitioner och förklaringar

Statistiken avser de utbildningsomgångar som startade, pågick eller avslutades respektive år inom yrkeshögskolans program.

Antal antagna som påbörjat studier avser personer som varit studerande tre veckor efter utbildningens start. De som har tillkommit under utbildningens gång och de som har hoppat av utbildningen är inkluderade. Det innebär att alla som varit med på minst en förteckning över studerande för en utbildningsomgång ingår.

Antalet studerande avser aktiva studerande på utbildningsomgångar som pågått minst en dag under en avsedd period. En aktiv studerande ska ha varit med på minst en studerandeförteckning under en avsedd period.

Start- och slutdatum för en studerande sätts efter utbildningsomgångens eller rekvisitionsperiodens start- och slutdatum då det inte finns exakta uppgifter om när en studerande börjar och slutar studera.

Examinerade avser antagna som har uppfyllt alla villkor för examen. Examinerade hänförs till det slutår som en utbildningsomgång har.

Examensgrad beräknas som andel examinerade av antagna som bedrivit studier på utbildningar som ger examen.

En person räknas en gång för varje utbildningsomgång och kan således ingå i statistiken två eller fler gånger för samma år.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-11-16

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för statistik om utbildning och arbete

E-post
yh-statistik@scb.se