Till innehåll på sidan

Studerande i yrkeshögskolan efter svensk/utländsk bakgrund och kön. Procent

Diagram Studerande i yrkeshögskolan efter svensk/utländsk bakgrund och kön. Procent

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-05-15

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för statistik om utbildning och arbete

E-post
yh-statistik@scb.se