Till innehåll på sidan

Studerande och examinerade i yrkeshögskolan 2007-2018

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Antal antagna som påbörjat studier 14 652 15 297 16 572 16 792 16 855 15 801 17 697 18 446 18 333 19 597 20 584 22 693
därav andel kvinnor i procent 55 56 52 51 51 52 52 52 51 54 55 55
därav andel män i procent 45 44 48 49 49 48 48 48 49 46 45 45
                         
Antal studerande 33 684 36 669 39 417 41 597 42 484 40 754 42 596 44 939 46 636 47 983 50 358 54 354
därav andel kvinnor i procent 55 55 54 52 51 51 52 52 52 52 53 54
därav andel män i procent 45 45 46 48 49 49 48 48 48 48 47 46
                         
Antal examinerade 7 830 8 968 9 907 10 510 12 081 10 885 11 393 11 591 13 119 12 904 13 227 ..
därav andel kvinnor i procent 58 61 58 58 54 55 54 55 57 56 56 ..
därav andel män i procent 42 39 42 42 46 45 46 45 43 44 44 ..
                         
Examensgrad 63 65 67 67 69 71 71 72 74 74 73 ..
Examensgrad, kvinnor 68 70 72 71 73 76 76 78 78 80 79 ..
Examensgrad, män 57 58 61 62 64 65 66 66 68 68 66 ..
                         
Medianålder, antagna som påbörjat studier 25 26 26 26 26 27 27 28 28 29 29 29
Medianålder, kvinnor 26 27 27 27 27 28 28 29 30 30 30 30
Medianålder, män 24 24 25 25 25 25 26 27 27 28 28 28
                         
Medianålder, examinerade 27 27 27 27 28 27 28 28 29 29 30 ..
Medianålder, kvinnor 28 28 28 28 29 28 29 29 30 30 31 ..
Medianålder, män 26 26 26 26 26 26 27 27 28 28 29 ..

Definitioner och förklaringar

Statistiken avser de utbildningsomgångar som startade, pågick eller avslutades respektive år. Till exempel så avser studerande 2017 samtliga som studerade på utbildningsomgångar som pågick 2017.

Antal antagna som påbörjat studier avser personer som varit studerande tre veckor efter utbildningens start. De som har tillkommit under utbildningens gång och de som har hoppat av utbildningen är inkluderade. Det innebär att alla som varit med på minst en förteckning över studerande för en utbildningsomgång ingår.

Antalet studerande avser aktiva studerande på utbildningsomgångar som pågått minst en dag under en avsedd period. En aktiv studerande ska ha varit med på minst en studerandeförteckning under en avsedd period.

Start- och slutdatum för en studerande sätts efter utbildningsomgångens eller rekvisitionsperiodens start- och slutdatum då det inte finns exakta uppgifter om när en studerande börjar och slutar studera.

Examinerade avser antagna som har uppfyllt alla villkor för examen. Examinerade hänförs till det slutår som en utbildningsomgång har.

För examinerade finns en eftersläpning i statistiken på grund av sena kompletteringar. Uppgifter för år 2018 redovisas därför i november 2019.

Examensgrad beräknas som andel examinerade av antagna som bedrivit studier på utbildningar som ger examen.

En person räknas en gång för varje utbildningsomgång och kan således ingå i statistiken två eller fler gånger för samma år.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-05-15

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för statistik om utbildning och arbete

E-post
yh-statistik@scb.se