Till innehåll på sidan

Studerande och examinerade inom yrkeshögskolan 2021 efter utbildningsområde och kön

Utbildningsområde MYH Antal antagna som påbörjat studier Antal studerande Antal examinerade     Examensgrad
  totalt kvinnor män totalt kvinnor män totalt kvinnor män totalt kvinnor män
Data/IT 5 399 1 629 3 770 13 535 4 003 9 532 2 259 653 1 606 63,0 67,3 61,4
Ekonomi, administration och försäljning 6 398 4 576 1 822 18 907 13 667 5 240 5 363 4 066 1 297 76,1 78,6 69,1
Friskvård och kroppsvård 180 173 7 382 356 26 125 118 7 74,9 77,6 46,7
Hotell, restaurang och turism 1 427 1 051 376 3 636 2 737 899 903 714 189 68,4 70,3 61,8
Hälso- och sjukvård samt socialt arbete 5 316 4 739 577 12 503 11 161 1 342 3 010 2 742 268 73,5 74,2 66,8
Journalistik och information 350 261 89 969 728 241 302 228 74 73,3 76,8 64,3
Juridik 178 153 25 505 445 60 159 143 16 76,4 76,5 76,2
Kultur, media och design 1 539 851 688 3 987 2 140 1 847 1 005 527 478 83,1 82,5 83,9
Lantbruk, djurvård, trädgård, skog och fiske 806 558 248 1 860 1 263 597 454 299 155 68,3 70,4 64,6
Pedagogik och undervisning 876 585 291 1 885 1 299 586 473 274 199 77,2 75,3 79,9
Samhällsbyggnad och byggteknik 4 788 1 571 3 217 13 460 4 331 9 129 2 643 861 1 782 64,6 66,5 63,7
Säkerhetstjänster 208 99 109 613 285 328 117 49 68 74,5 77,8 72,3
Teknik och tillverkning 4 840 994 3 846 11 779 2 506 9 273 2 379 575 1 804 59,7 67,1 57,7
Transporttjänster 626 198 428 1 624 531 1 093 490 149 341 72,4 68,0 74,5
Övrigt 212 125 87 485 287 198 68 41 27 57,1 55,4 60,0
Totalt 33 143 17 563 15 580 86 130 45 739 40 391 19 750 11 439 8 311 69,7 74,2 64,3

Definitioner och förklaringar

Statistiken avser de utbildningsomgångar som startade, pågick eller avslutades respektive år.

Antal antagna som påbörjat studier avser personer som varit studerande tre veckor efter utbildningens start. De som har tillkommit under utbildningens gång och de som har hoppat av utbildningen är inkluderade. Det innebär att alla som varit med på minst en förteckning över studerande för en utbildningsomgång ingår.

Antalet studerande avser aktiva studerande på utbildningsomgångar som pågått minst en dag under en avsedd period. En aktiv studerande ska ha varit med på minst en studerandeförteckning under en avsedd period.

Examinerade avser antagna som har uppfyllt alla villkor för examen. Examinerade hänförs till det slutår som en utbildningsomgång har.

Examensgrad beräknas som andel examinerade av antagna som bedrivit studier på utbildningar som ger examen.

En person räknas en gång för varje utbildningsomgång och kan således ingå i statistiken två eller fler gånger för samma år.

Utbildningsområde avser den indelning av utbildningar i utbildningsområden som Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) använder. Utbildningsområdena bygger på standarden SUN 2020.

Examensgrad beräknas som andel examinerade av antagna som bedrivit studier på utbildningar som ger examen.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-11-16

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för statistik om utbildning och arbete

E-post
yh-statistik@scb.se