Till innehåll på sidan

Forskning och utveckling i offentlig sektor

Nästa publicering: 2018-10-12

Statistiken visar hur mycket medel som den offentliga sektorn lägger på forskning och utveckling som antal personer, årsverken och totala utgifter. Undersökningen genomförs vartannat år.

Statistiknyheter

FoU i offentlig sektor 2015

2016-10-20

Den offentliga sektorns utgifter för egen forskning och utveckling (FoU) uppgick 2015 till 6,4 miljarder kronor. Det är en minskning med 75 miljoner kronor sedan 2013. Den egna FoU-verksamheten skiljde sig, som alltid, mycket åt mellan delsektorerna.

Alla statistiknyheter för denna undersökning

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Forskning och utveckling inom offentlig sektor 2015 SM 2016-10-20
Forskning och utveckling inom offentlig sektor 2013 SM 2014-10-23
Forskning och utveckling inom offentlig sektor 2011 SM 2012-10-18
Forskning och utveckling inom offentlig sektor 2009. Korrigerat 2012-10-18 SM 2010-10-14
Forskning och utveckling inom offentlig sektor 2007 SM 2008-11-19
Forskning och utvecklingsverksamhet inom kommuner och landsting 2005 SM 2007-02-28
Forskning och utveckling inom statliga myndigheter 2005 SM 2006-11-15
Forskning och utveckling inom statliga myndigheter 2003 SM 2005-04-20
Forskning och utveckling inom statliga myndigheter 2001 SM 2002-12-06
Forskning och utveckling inom statliga myndigheter 1999 SM 2001-02-14

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Enheten för IKT, Näringslivets konjunktur och FoU

E-post
fou-statistik@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/uf0317