Till innehåll på sidan

Forskning och utveckling i Sverige

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-07-13

Statistiken belyser ekonomiska och personella satsningar på forskning och utveckling (FoU). Den ger en översiktlig bild av FoU-verksamheten i Sverige, hur den fördelar sig mellan olika sektorer och regionalt.

Nyckeltal för Sverige

Totala utgifter för egen FoU

182 973

miljoner kronor

Referenstid: 2021

Totalt antal heltidsekvivalenter inom egen FoU

98 231

Referenstid: 2021

Totalt antal heltidsekvivalenter av forskare inom egen FoU

84 579

Referenstid: 2021

Statistiknyheter

Företagens avdrag för forskning och utveckling fortsätter att öka

2023-01-26

Företagens årliga avdrag för forskning och utveckling har ökat varje år sedan 2014. År 2020 fördubblades avdragen jämfört med 2019, efter regelförändringen i april 2020. Ökningen skedde genom större avdrag till både små och stora företag. Samtidigt finns företag som inte nyttjar avdraget trots att de uppfyller kraven.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Forskningsavdraget 2014–2021 Rapport 2023-01-26
Forskning och utveckling i Sverige 2021 - företagssektorn Rapport 2022-12-15
Forskning och utveckling i Sverige 2021 - universitets- och högskolesektorn Rapport 2022-12-01
Forskning och utveckling i Sverige - offentliga sektorn 2021 Rapport 2022-11-17
Forskning och utveckling i Sverige 2021 – preliminär statistik Rapport 2022-07-14
Forskning och utveckling i Sverige 2020 – preliminär statistik Rapport 2021-07-08
Forskning och utveckling i Sverige 2019 Rapport 2021-03-25
Forskning och utveckling i Sverige 2019 – preliminär statistik Rapport 2020-07-10
Forskning och utveckling i Sverige 2018 Rapport 2019-07-15
Forskning och utveckling i Sverige 2017 Rapport 2019-03-14
Forskning och utveckling i Sverige 2015. En översikt SM 2017-04-26

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

E-post
fou-statistik@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/uf0301