Till innehåll på sidan

Forskning och utveckling i Sverige Forskningsavdraget 2014-2021

Företagens avdrag för forskning och utveckling fortsätter att öka

Statistiknyhet från SCB 2023-01-26 8.00

Företagens årliga avdrag för forskning och utveckling har ökat varje år sedan 2014. År 2020 fördubblades avdragen jämfört med 2019, efter regelförändringen i april 2020. Ökningen skedde genom större avdrag till både små och stora företag. Samtidigt finns företag som inte nyttjar avdraget trots att de uppfyller kraven.

Sedan 2014 kan företag i Sverige göra avdrag från arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning och utveckling. Den 1 april 2020 samt 1 juli 2021 utökades avdraget genom att taket för avdraget höjdes och kravet på arbetstidens längd förkortades.

Möjligheten till utökade avdrag har fått tydlig effekt. År 2019 gjordes FoU-avdrag till ett värde av 732 miljoner kronor. År 2021 var motsvarande summa 2 090 miljoner kronor. Under samma tidsperiod ökade antalet företag som gjorde avdrag minst en månad under året från 2 423 till 2 756. Avdragens storlek ökade för företag i samtliga storleksklasser, men mest bland företag med 250 eller fler anställda och – i något lägre grad – bland företag med 50–249 anställda.

Av de företag som svarade på SCB:s undersökning Forskning och utveckling i Sverige 2021och uppgav att de haft utgifter för FoU var det totalt 461 företag som nyttjade forskningsavdraget samtidigt som 682 företag inte gjort det. I alla storleksklasser var det fler företag som inte nyttjade avdraget än de som gjorde det.

Publikation

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

Förfrågningar

Nils Adriansson

Telefon
010-479 42 78
E-post
nils.adriansson@scb.se