Till innehåll på sidan

Årsverken i FoU-verksamhet i offentlig sektor efter kön och yrke

 TotaltForskare,
produktutvecklare
eller motsv.
Understödjande
FoU-personal
 KvinnorMänKvinnorMänKvinnorMän
Statliga myndigheter 845 1 361 578 1 161 267 200
Landsting 1 398 876 1 018 732 380 144
Kommuner 164 78 98 57 66 21
Lokala och regionala FoU-enheter 145 28 120 24 25 4

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-10-12

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Enheten för IKT, Näringslivets konjunktur och FoU

E-post
fou-statistik@scb.se