Till innehåll på sidan

Utgifter och årsverken inom egen FoU efter län 2017 och 2019, Mnkr, Antal

  2017 2019
Län Egen FoU FoU-årsverken Egen FoU FoU-årsverken
Totalt 7 839 4 896 7 719 5 344
Blekinge 57 67 78 64
Dalarna 63 94 72 65
Gotland 7 6 6 5
Gävleborg 56 50 67 64
Halland 66 62 79 65
Jämtland 47 33 20 16
Jönköping 45 50 50 54
Kalmar 27 22 27 25
Kronoberg 26 11 38 25
Norrbotten 152 97 54 43
Skåne 1 112 558 983 725
Stockholm 2 542 1 530 2 312 1 473
Södermanland 39 31 28 26
Uppsala 488 282 504 308
Värmland 14 21 16 15
Västerbotten 457 333 508 403
Västernorrland 28 22 34 16
Västmanland 54 44 61 51
Västra Götaland 1 319 584 1 414 945
Örebro 259 169 328 191
Östergötland 805 657 815 607
Ej regionalt fördelat 176 173 225 156

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-10-01

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
fou-statistik@scb.se