Till innehåll på sidan

Årsverken i den egna FoU-verksamheten efter bransch

SNI 2007   2007 2009[1] 2011[1] 2013 2015 2017[2]
01–99 Samtliga näringsgrenar 54 439 55 799 54 787 56 413 57 691 63 729
  varav Industriforskningsinstitut 1 186 1 549 1 184 1 374 2 234 2 495
01–43 Varuproducerande företag 37 220 40 524 37 577 38 304 37 041 32 599
01–09 Jord- skogsbruk , fiske, Utvinning av mineraler 243 257 263 176 181 185
10–12 Livsmedel-, dryckesframställning, tobaksvarutillverkning 374 373 418 326 361 399
13–16+18 Textil- Klädes- lädervarutillverkning. Trävaror. utom möbler, Grafisk och annan reproduktion 117 124 84 120 197 206
17 Massa-, pappersvarutillverkning 1 186 1 754 706 913 720 645
19–20 Stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter och kemisk tillverkning 1 613 1 717 1 473 1 670 1 168 1 163
21 Farmaceutiska basprodukter, läkemedel 4 884 4 700 4 384 2 439 2 462 1 866
22 Gummi- och plastvarutillverkning 179 192 151 198 359 332
23 Icke-metalliska mineraliska produkter 60 112 121 .. .. 101
24 Stål- och metallframställning 1 101 1 202 1 373 1 586 1 267 1 147
25–28 Totalt SNI 25-28 16 755 17 623 17 720 18 519 17 480 10 048
25 Metallvaror utom maskiner och apparater .. 1 494 866 742 543 1 054
26 Tillverkning av datorer, elektronik, optik .. 10 475 10 862 11 283 10 623 1 537
27 Tillverkning av elapparatur .. 1 642 1 499 1 652 1 776 2 082
28 Tillverkning av övriga maskiner .. 4 012 4 494 4 843 4 539 5 375
29–30 Motorfordon och andra transportmedel 9 071 9 891 9 745 10 925 11 078 15 291
31–32 Möbler och övrig tillverkning 820 944 711 759 697 563
33 Reparation och installation av maskiner och apparater 459 1 388 208 .. .. 56
35–39 Försörjning av el, gas värme och kyla, vattenförsörjning 83 94 101 327 370 344
41–43 Byggverksamhet 275 153 117 177 497 253
45–99 Tjänsteproducerande företag 17 219 15 275 17 210 18 110 20 650 31 130
45–47+55–56 Handel; hotell och restaurang 1 975 1 710 3 270 3 647 3 923 4 218
49–53 Transport och magasinering 102 81 61 260 162 120
58–60 Förlag; film-, video och TV-programföretag 1 151 935 830 1 305 1 965 1 633
58–63 Informations- och kommunikationsverksamhet 5 752 4 228 3 371 4 706 6 060 13 844
64–66 Finans och försäkringsverksamhet. 424 162 341 518 625 550
68+77–81 Fastighetsverksamhet; uthyrning; fastighetsservice; samt andra stödtjänster 37 24 50 276 372 349
69–70 Juridiska och ekonomiska konsultbyråer; konsulttjänster till företag 334 180 137 414 537 444
71 Arkitektkontor, tekniska konsultbyråer, tekniska provnings- och analysföretag 1 093 983 2 351 2 280 2 886 3 310
72 Forsknings- och utvecklingsinstitutioner 6 953 6 962 6 467 5 049 4 783 6 419
73–75+82+84–99 Reklam och marknadsundersökning, andra företagstjänster; off förvaltning, försvar, utb. vård, sociala tjänster 549 944 1 161 961 1 302 1 875

[1] SCB har mottagit korrigerade FoU-uppgifter avseende år 2009 och 2011. Detta medför att dessa års FoU-uppgifter har korrigerats den 11 maj 2015.

[2] Omarbetning av OECDs definition av FoU till följd av implementering av Frascati manual 2015.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-11-21

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Enheten för IKT, Näringslivets konjunktur och FoU

E-post
fou-statistik@scb.se