Till innehåll på sidan

Årsverken i den egna FoU-verksamheten efter bransch

SNI 2007   2007 2009[1] 2011[1] 2013 2015 2017[2] 2019
01–99 Samtliga näringsgrenar 54 439 55 799 54 788 56 412 57 691 63 729 64 641
  varav Industriforskningsinstitut 1 186 1 549 1 184 1 374 2 234 2 495 2 336
  varav IKT-sektorn 15 674 13 984 13 459 16 106 16 557 16 099 19 385
01–43 Varuproducerande företag 37 220 40 524 37 577 38 303 37 041 32 599 31 762
01–09 Jord- skogsbruk , fiske, Utvinning av mineraler 243 257 263 176 181 185 241
10–33 Tillverkningsindustri 36 619 40 020 37 095 37 624 35 993 31 816 30 976
10–12 Livsmedel-, dryckesframställning, tobaksvarutillverkning 374 373 418 326 361 399 315
13–16+18 Textil- Klädes- lädervarutillverkning. Trävaror. utom möbler, Grafisk och annan reproduktion 117 124 84 120 197 206 198
16 Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler 44 42 11 33 114 60 42
17 Massa-, pappersvarutillverkning 1 186 1 754 706 913 720 645 686
19–20 Stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter och kemisk tillverkning 1 613 1 717 1 473 1 670 1 168 1 163 1 307
21 Farmaceutiska basprodukter, läkemedel 4 884 4 700 4 384 2 439 2 462 1 866 ..
22 Gummi- och plastvarutillverkning 179 192 151 198 359 332 184
23 Icke-metalliska mineraliska produkter 60 112 121 .. .. 101 110
24 Stål- och metallframställning 1 101 1 202 1 373 1 586 1 267 1 147 1 086
25–30 Totalt SNI 25-30 25 826 27 513 27 465 29 445 28 558 25 339 24 462
25–28 Totalt SNI 25-28 16 755 17 622 17 721 18 520 17 480 10 048 9 427
25 Metallvaror utom maskiner och apparater .. 1 493 866 742 543 1 054 1 186
26 Tillverkning av datorer, elektronik, optik .. 10 475 10 862 11 283 10 623 1 537 1 506
27 Tillverkning av elapparatur .. 1 642 1 499 1 652 1 776 2 082 1 492
28 Tillverkning av övriga maskiner .. 4 012 4 494 4 842 4 539 5 375 5 242
29–30 Motorfordon och andra transportmedel 9 071 9 891 9 745 10 925 11 078 15 291 15 035
31–32 Möbler och övrig tillverkning 820 944 711 759 697 563 593
33 Reparation och installation av maskiner och apparater 459 1 388 208 .. .. 56 ..
35–39 Försörjning av el, gas värme och kyla, vattenförsörjning 83 94 101 327 370 344 426
41–43 Byggverksamhet 275 154 117 177 497 253 118
45–99 Tjänsteproducerande företag 17 219 15 275 17 210 18 109 20 650 31 130 32 879
45–47+55–56 Handel; hotell och restaurang 1 975 1 710 3 270 3 647 3 923 4 218 4 925
47 Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 57 99 10 23 39 37 20
49–53 Transport och magasinering 102 81 61 260 162 120 25
58–60 Förlag; film-, video och TV-programföretag 1 151 935 830 1 305 1 965 1 633 2 064
58–63 Informations- och kommunikationsverksamhet 5 752 4 228 3 371 4 706 6 060 13 844 16 804
64–66 Finans och försäkringsverksamhet. 424 162 341 518 625 550 700
68+77–81 Fastighetsverksamhet; uthyrning; fastighetsservice; samt andra stödtjänster 37 24 50 276 372 349 312
69–70 Juridiska och ekonomiska konsultbyråer; konsulttjänster till företag 334 180 137 413 537 444 395
71 Arkitektkontor, tekniska konsultbyråer, tekniska provnings- och analysföretag 1 093 983 2 351 2 280 2 886 3 310 3 418
72 Forsknings- och utvecklingsinstitutioner 6 953 6 962 6 467 5 049 4 783 6 419 5 347
73–75+82+84–99 Reklam och marknadsundersökning, andra företagstjänster; off förvaltning, försvar, utb. vård, sociala tjänster 549 945 1 161 960 1 302 1 875 953

[1] SCB har mottagit korrigerade FoU-uppgifter avseende år 2009 och 2011. Detta medför att dessa års FoU-uppgifter har korrigerats den 11 maj 2015.

[2] Omarbetning av OECDs definition av FoU till följd av implementering av Frascati manual 2015.

Kommentarer

IKT-sektorn är en sammanslagning av de branscher som producerar IKT-varor och IKT-tjänster, baserat på OECD:s definition. Se OECD Guide to Measuring the information Society (2011) för mer information.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-10-15

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

E-post
fou-statistik@scb.se