Till innehåll på sidan

Externt finansierad egen FoU efter finansieringskälla, 2019

Diagram

Företagens utförda FoU 2019 finansierades till 80 procent genom självfinansiering. Stapeldiagrammet visar hur de resterande 20 procenten fördelas per finansieringskälla.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-10-29

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
fou-statistik@scb.se