Till innehåll på sidan

Totala personalresurser i FoU-verksamheten

  Personer Årsverken
År Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor
1999 49 823 38 119 11 704 44 171 33 283 10 888
2001[1] 53 484 39 986 13 498 49 433 37 107 12 326
2003 52 346 38 901 13 445 48 113 36 046 12 067
2005[2] 65 491 48 999 16 492 56 106 42 268 13 838
2007 62 759 46 662 16 097 54 439 40 798 13 641
2009[3] 63 245 46 878 16 367 55 799 41 607 14 192
2011[3] 61 745 45 732 16 013 54 788 41 045 13 742
2013 65 688 49 376 16 313 56 412 42 700 13 712
2015 68 911 51 719 17 193 57 691 43 522 14 170
2017[4] 75 853 56 408 19 445 63 729 47 755 15 973
2019 75 944 56 162 19 783 64 641 48 202 16 439
2021 81 719 59 629 22 090 72 501 53 061 19 440

[1] Finansiella företag inkluderas.

[2] Företag med 10–49 anställda inkluderas.

[3] SCB har mottagit korrigerade uppgifter avseende år 2009 och 2011. Detta medför att dessa års uppgifter har korrigerats den 11 maj 2015.

[4] Omarbetning av OECDs definition av FoU till följd av implementering av Frascati manual 2015.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-10-27

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

E-post
fou-statistik@scb.se