Till innehåll på sidan

Utgifter för egen FoU efter bransch

SNI 2007   2007 2009[1] 2011[1] 2013 2015 2017[2]
01–99 Samtliga näringsgrenar 78 352 80 464 82 066 85 934 95 576 110 933
  varav Industriforskningsinstitut 1 374 1 660 1 473 1 495 1 872 1 873
01–43 Varuproducerande företag 55 244 60 272 58 925 61 504 67 441 61 684
01–09 Jord- skogsbruk , fiske, Utvinning av mineraler 308 327 368 373 343 379
10–12 Livsmedel-, dryckesframställning, tobaksvarutillverkning 408 377 414 423 .. 451
13–16+18 Textil- Klädes- lädervarutillverkning. Trävaror. utom möbler, Grafisk och annan reproduktion 156 118 85 128 273 297
17 Massa-, pappersvarutillverkning 2 187 3 258 909 1 176 .. 1 305
19–20 Stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter och kemisk tillverkning 1 818 1 886 1 702 2 014 1 464 1 828
21 Farmaceutiska basprodukter, läkemedel 8 518 6 319 7 752 6 961 .. ..
22 Gummi- och plastvarutillverkning 174 239 212 258 500 806
23 Icke-metalliska mineraliska produkter 80 107 129 141 .. 140
24 Stål- och metallframställning 1 398 1 563 1 489 2 153 2 124 1 662
25–28 Totalt SNI 25-28 24 162 28 416 28 279 27 749 30 709 15 773
25 Metallvaror utom maskiner och apparater .. 1 878 819 981 711 1 468
26 Tillverkning av datorer, elektronik, optik .. 18 596 19 007 17 531 19 659 2 261
27 Tillverkning av elapparatur .. 2 274 2 419 2 846 3 578 3 790
28 Tillverkning av övriga maskiner .. 5 668 6 034 6 392 6 761 8 254
29–30 Motorfordon och andra transportmedel 13 815 15 419 15 823 18 121 20 327 29 303
31–32 Möbler och övrig tillverkning 1 147 1 078 1 147 1 339 1 135 984
33 Reparation och installation av maskiner och apparater 580 875 367 90 .. ..
35–39 Försörjning av el, gas värme och kyla, vattenförsörjning 94 118 94 330 716 834
41–43 Byggverksamhet 400 170 156 245 357 ..
45–99 Tjänsteproducerande företag 23 108 20 191 23 141 24 430 28 134 49 249
45–47+55–56 Handel; hotell och restaurang 2 353 2 266 4 798 5 276 5 752 7 060
49–53 Transport och magasinering 150 130 148 323 332 268
58–60 Förlag; film-, video och TV-programföretag 1 086 757 709 1 121 1 997 1 847
58–63 Informations- och kommunikationsverksamhet 5 861 4 565 3 364 4 522 6 246 21 862
64–66 Finans och försäkringsverksamhet. 798 626 812 877 1 172 1 248
68+77–81 Fastighetsverksamhet; uthyrning; fastighetsservice; samt andra stödtjänster 51 24 87 407 393 442
69–70 Juridiska och ekonomiska konsultbyråer; konsulttjänster till företag 371 161 223 785 976 841
71 Arkitektkontor, tekniska konsultbyråer, tekniska provnings- och analysföretag 1 298 1 062 1 572 1 918 2 267 2 975
72 Forsknings- och utvecklingsinstitutioner 11 804 9 902 11 015 8 748 9 264 12 271
73–75+82+84–99 Reklam och marknadsundersökning, andra företagstjänster; off förvaltning, försvar, utb. vård, sociala tjänster 422 1 455 1 122 1 575 1 733 2 283

[1] SCB har mottagit korrigerade FoU-uppgifter avseende år 2009 och 2011. Detta medför att dessa års FoU-uppgifter har korrigerats den 11 maj 2015.

[2] Omarbetning av OECDs definition av FoU till följd av implementering av Frascati manual 2015.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-11-21

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Enheten för IKT, Näringslivets konjunktur och FoU

E-post
fou-statistik@scb.se