Till innehåll på sidan

Utgifter för egen FoU efter bransch

SNI 2007   2007 2009[1] 2011[1] 2013 2015 2017[2] 2019
01–99 Samtliga näringsgrenar 78 352 80 464 82 066 85 934 95 576 110 933 122 651
  varav Industriforskningsinstitut 1 374 1 660 1 473 1 495 1 872 1 873 3 346
  varav IKT-sektorn 20 475 21 920 21 139 21 851 25 101 24 328 33 597
01–43 Varuproducerande företag 55 244 60 272 58 925 61 504 67 441 61 684 64 483
01–09 Jord- skogsbruk , fiske, Utvinning av mineraler 308 327 368 373 343 .. 404
10–33 Tillverkningsindustri 54 443 59 657 58 307 60 556 66 025 60 184 63 100
10–12 Livsmedel-, dryckesframställning, tobaksvarutillverkning 408 377 414 423 388 451 357
13–16+18 Textil- Klädes- lädervarutillverkning. Trävaror. utom möbler, Grafisk och annan reproduktion 156 118 85 128 273 297 247
16 Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler .. 33 10 22 191 176 141
17 Massa-, pappersvarutillverkning 2 187 3 258 909 1 176 .. 1 305 1 514
19–20 Stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter och kemisk tillverkning 1 818 1 886 1 702 2 014 1 464 1 828 2 060
21 Farmaceutiska basprodukter, läkemedel .. 6 319 7 752 6 961 .. .. ..
22 Gummi- och plastvarutillverkning 174 239 212 258 500 806 267
23 Icke-metalliska mineraliska produkter 80 107 129 141 142 140 141
24 Stål- och metallframställning 1 398 1 563 1 489 2 153 2 124 1 662 2 253
25–30 Totalt SNI 25-30 37 977 43 836 44 102 45 871 51 036 45 076 48 290
25–28 Totalt SNI 25-28 24 162 28 416 28 279 27 749 30 709 15 773 16 411
25 Metallvaror utom maskiner och apparater .. 1 878 819 981 711 1 468 1 874
26 Tillverkning av datorer, elektronik, optik .. 18 596 19 007 17 531 19 659 2 261 2 477
27 Tillverkning av elapparatur .. 2 274 2 419 2 846 3 578 3 790 3 068
28 Tillverkning av övriga maskiner .. 5 668 6 034 6 392 6 761 8 254 8 992
29–30 Motorfordon och andra transportmedel 13 815 15 419 15 823 18 121 20 327 29 303 31 878
31–32 Möbler och övrig tillverkning 1 147 1 078 1 147 1 339 1 135 984 898
33 Reparation och installation av maskiner och apparater 580 875 367 90 .. .. ..
35–39 Försörjning av el, gas värme och kyla, vattenförsörjning 94 118 94 330 716 834 738
41–43 Byggverksamhet 400 170 156 245 357 .. 242
45–99 Tjänsteproducerande företag 23 108 20 191 23 141 24 430 28 134 49 249 58 168
45–47+55–56 Handel; hotell och restaurang 2 353 2 266 4 798 5 276 5 752 7 060 7 578
47 Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 34 19 19 228 90 48 ..
49–53 Transport och magasinering .. 130 148 323 332 268 59
58–60 Förlag; film-, video och TV-programföretag 1 086 757 709 1 121 1 997 1 847 2 286
58–63 Informations- och kommunikationsverksamhet 5 861 4 565 3 364 4 522 6 246 21 862 30 455
64–66 Finans och försäkringsverksamhet. 798 626 812 877 1 172 1 248 1 937
68+77–81 Fastighetsverksamhet; uthyrning; fastighetsservice; samt andra stödtjänster .. 24 87 407 393 442 581
69–70 Juridiska och ekonomiska konsultbyråer; konsulttjänster till företag .. 161 223 785 976 841 426
71 Arkitektkontor, tekniska konsultbyråer, tekniska provnings- och analysföretag 1 298 1 062 1 572 1 918 2 267 2 975 4 661
72 Forsknings- och utvecklingsinstitutioner 11 804 9 902 11 015 8 748 9 264 12 271 11 392
73–75+82+84–99 Reklam och marknadsundersökning, andra företagstjänster; off förvaltning, försvar, utb. vård, sociala tjänster 422 1 455 1 122 1 575 1 733 2 283 1 079

[1] SCB har mottagit korrigerade FoU-uppgifter avseende år 2009 och 2011. Detta medför att dessa års FoU-uppgifter har korrigerats den 11 maj 2015.

[2] Omarbetning av OECDs definition av FoU till följd av implementering av Frascati manual 2015.

Industriforskningsinstitutens ökade FoU-utgifter från 2017 till 2019 beror till viss del på ett förändrat sätt att beräkna dessa hos uppgiftslämnare. Skiftet kan således betraktas som ett tidsseriebrott.

Kommentarer

IKT-sektorn är en sammanslagning av de branscher som producerar IKT-varor och IKT-tjänster, baserat på OECD:s definition. Se OECD Guide to Measuring the information Society (2011) för mer information.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-10-15

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
fou-statistik@scb.se