Till innehåll på sidan

Utgifter för egen FoU efter typ av utgift, 2007–2019, löpande priser

Diagram

Från och med undersökningen 2013 ingår programvaror som en kategori under investeringar.

Från och med undersökningen 2019 ingår andra imateriella anläggningstillgångar som en kategori under investeringar.

 

 

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-10-29

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
fou-statistik@scb.se