Till innehåll på sidan

Antal personer och heltidsekvivalenter inom FoU-verksamhet i universitets- och högskolesektorn efter typ av personal och forskningsämnesområde, 2021

 

Antal anställda

Heltidsekvivalenter

Forskningsämesområde

Totalt Intern Extern Totalt Intern Extern[1]
Totalt
43 507 41 153 2 354 20 992 20 192 800
Naturkunskap
9 531 9 245 286 5 168 5 168  
Teknik
6 055 5 821 234 3 038 3 038  
Medicin och hälsovetenskap
10 603 9 671 932 5 021 5 021  
Lantbuksvetenskap och veterinärmedicin
1 178 1 163 15 646 646  
Samhällsvetenskap
9 322 8 747 575 3 411 3 411  
Humaniora och konst
3 902 3 590 312 1 268 1 268  
Saknar forskningsämnesområde
2 916 2 916 0 1 640 1 640  

[1] Ingen skattning har gjorts för heltidsekvivalenter gällande externt anställd personal fördelat på forskningsämnesområde.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-10-27

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

E-post
fou-statistik@scb.se