Till innehåll på sidan

Årsverken i FoU-verksamhet samt konfidensintervall fördelade efter län 2019

 TotaltKvinnorMän
LänAntal± 95 % KIAntal± 95 % KIAntal± 95 % KI
Hela riket
21 080 367 9 573 320 11 507 323
Stockholms län
5 960 204 2 711 181 3 249 185
Gotlands län
34 20 ... ... ... ...
Uppsala län
3 138 155 1 485 129 1 653 133
Södermanlands län
44 27 31 23 13 14
Örebro län
330 42 186 37 144 29
Västmanlands län
204 62 114 50 90 37
Dalarnas län
98 32 53 24 44 21
Gävleborgs län
134 48 84 41 50 26
Östergötlands län
1 155 80 477 61 678 64
Jönköpings län
175 50 80 33 95 38
Kronobergs län
247 49 119 38 128 40
Kalmar län
152 50 47 24 105 45
Blekinge län
98 45 55 35 43 29
Skåne län
3 149 159 1 419 133 1 729 139
Hallands län
145 54 60 41 84 36
Västra Götalands län
3 609 166 1 567 137 2 042 136
Värmlands län
265 43 114 36 152 36
Västernorrlands län
158 35 72 29 85 29
Jämtlands län
73 31 37 24 36 21
Västerbottens län
1 466 104 706 83 761 78
Norrbottens län
441 48 142 31 299 43
Ej fördelat på län
5 8 ... ... ... ...

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-10-22

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
fou-statistik@scb.se