Till innehåll på sidan

Årsverken i FoU-verksamhet samt konfidensintervall fördelat på anställningskategori och kön 2019

 TotaltKvinnorMän
AnställningskategoriAntal± 95 % KIAntal± 95 % KIAntal± 95 % KI
Samtliga
21 080 367 9 573 320 11 507 323
Professorer
2 312 94 639 53 1 673 87
Meriteringsanställningar
2 591 96 1 151 107 1 440 114
varav Postdoktorer
1 927 130 825 106 1 102 119
varav Biträdande lektorer och Forskarassistenter
663 89 326 64 338 70
Lektorer
2 780 118 1 261 97 1 518 103
Adjunkter
409 78 248 64 161 44
Annan forskande och undervisande personal
3 463 171 1 566 136 1 897 157
Doktorander
6 663 140 3 246 157 3 417 151
Administrativ och övrig teknisk personal
2 863 219 1 462 178 1 401 154

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-10-22

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
fou-statistik@scb.se