Till innehåll på sidan

Heltidsekvivalenter inom FoU-verksamhet efter anställningskategori och kön, 2019–2021

 

2019

2021

Anställningskategori

Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män
Totalt
21 080 9 573 11 507 20 192 9 541 10 652
Professorer
2 312 639 1 673 2 234 684 1 550
Meriteringsanställda
2 591 1 151 1 440 2 284 954 1 330
varav postdoktorer
1 927 825 1 102 1 746 704 1 042
varav biträdande lektorer och forskarassistenter
663 326 338 538 250 288
Lektorer
2 780 1 261 1 518 2 818 1 354 1 464
Adjunkter
409 248 161 415 263 152
Annan forskande och undervisande personal
3 463 1 566 1 897 3 109 1 434 1 676
Doktorander
6 663 3 246 3 417 6 622 3 333 3 289
Administrativ och teknisk personal
2 863 1 462 1 401 2 709 1 519 1 189

[1] Heltidskevivalenter utan forskningsämnesområde redovisas inte separat.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-10-27

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

E-post
fou-statistik@scb.se