Till innehåll på sidan

Rörelsekostnader för FoU inom universitet och högskola efter finansieringskälla 2019

Finansieringskällamnkr
Totalt 40 194
Direkta statsanslag, totalt 17 332
varav  
ramanslag 15 635
övriga FoU-anslag (exkl ALF-medel) 23
ALF-medel 1 674
Forskningsråd, totalt 6 019
varav  
Vetenskapsrådet 4 601
Forte 513
FORMAS 906
Universitet och högskolor 1 195
Statliga myndigheter, exkl forskningsråd och UoH 3 517
varav  
VINNOVA 988
Energimyndigheten 686
Kammarkollegiet 145
Kommuner och Landsting 1 238
Offentliga forskningsstiftelser 1 376
Företag i Sverige 1 225
Privata icke vinstdrivande organisationer[1] 4 933
Utlandet 2 998
varav  
EU 1 796
Övrigt 360

1) Inklusive stiftelser förvaltade av lärosätena.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-10-22

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
fou-statistik@scb.se