Till innehåll på sidan

Totala utgifter för FoU och antal heltidsekvivalenter i FoU-verksamhet per forskningsämnesområde 2021

 

Forskningsämnesområde Utgifter Årsverken[1]
Totalt
42 981 20 192
Naturvetenskap
11 295 5 168
Teknik
7 219 3 038
Medicin och hälsovetenskap
12 793 5 021
Lantbruksvetenskap
2 679 646
Samhällsvetenskap
6 195 3 411
Humaniora och konst
2 800 1 268

[1] Heltidskevivalenter utan forskningsämnesområde redovisas inte separat.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-10-27

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

E-post
fou-statistik@scb.se