Till innehåll på sidan

Totala utgifter, rörelsekostnader och investeringar för forskning och utveckling

Miljoner kronor, 2019 års priser

ÅrUtgifterRörelsekostnader[1]Investeringar
(byggnader, mark
och fastigheter)
Investeringar
(maskiner och
inventarier)
2017
40 783 38 785 198 1 800
2019
42 165 40 194 471 1 499

[1] De totala rörelsekostnaderna inom UoH-sektorn modellberäknas med hjälp av de uppgifter om lärosätenas intäkter för forskning och forskarutbildning som varje år samlas in av Universitetskanslersämbetet, UKÄ. För att läsa mer om hur modellberäkningen görs, se StaF UF0301.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-10-22

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
fou-statistik@scb.se