Till innehåll på sidan

Utgifter för egen FoU efter typ av FoU och forskningsämnesområde, 2021. Korrigerad 2023-02-14

Forskningsämnesområde Totalt Grundforskning Tillämpad forskning Utvecklingsverksamhet
Totalt 42 981 17 433 17 665 7 882
Naturvetenskap 11 295 5 346 3 848 2 101
Teknik 7 219 1 568 4 013 1 638
Medicin och hälsovetenskap 12 793 5 195 5 469 2 129
Lantbruksvetenskap och veterinärmedicin 2 679 666 1 460 553
Samhällsvetenskap 6 195 2 929 2 267 999
Humaniora och konst 2 800 1 728 609 462

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-10-27

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

E-post
fou-statistik@scb.se