Till innehåll på sidan

Årsverken i egen FoU efter sektor, yrke och kön

Utvalda år 2007–2019

Diagram

Kommentarer

Privata icke-vinstdrivande sektorn är inte inkluderad.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-10-29

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
fou-statistik@scb.se