Till innehåll på sidan

Regional fördelning av utgifter för egen FoU

Diagram

Kommentarer

Regional fördelning finns inte för den privata icke-vinstdrivande sektorn eller lokala och regionala FoU-enheter (del av den offentliga sektorn).

Mer om statistiken

Källdata
Källdata

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-10-29

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
fou-statistik@scb.se