Till innehåll på sidan

Forskning och utveckling inom universitets- och högskolesektorn

Statistiken visar hur mycket ekonomiska resurser som universitet och högskolor använder till FoU och hur mycket tid den personal som är anställd vid universitet och högskolor använder till FoU-verksamhet.

Statistiken finns nu under Forskning och utveckling i Sverige.

Forskning och utveckling i Sverige

Hitta på sidan

Statistiknyheter

Forskning och utveckling inom universitets- och högskolesektorn 2015

2016-12-16

Vid svenska universitet och högskolor fortsatte både de ekonomiska och de personella resurserna till FoU-verksamhet att öka 2015. Bland de personella resurserna ökade antalet FoU-årsverken med 931 stycken, vilket motsvarar en ökning med nästan 5 procent. En tredjedel av årsverkena utförs av doktorander. Medicin och hälsovetenskap är det forskningsämnesområde som står för både de största personella och ekonomiska resurserna.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Rapporter

Titel Typ Datum
Forskning och utveckling inom universitets- och högskolesektorn 2015 SM 2016-12-13
Forskning och utveckling inom universitets- och högskolesektorn 2013 SM 2014-12-17

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Statistikens detaljerade innehåll

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Enheten för IKT, Näringslivets konjunktur och FoU

E-post
fou-statistik@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/uf0304