Till innehåll på sidan

Innovation i företagssektorn

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-11-09

Statistiken belyser innovationsverksamhet i svenska företag med 10 eller fler anställda. Bland annat illustreras vilken typ av innovation företagen introducerat och vilka innovationsrelaterade aktiviteter som genomförts under en referensperiod om tre år.

Nyckeltal för Sverige

Företag inom koncern - andel med innovationsaktiviteter

60 %

Referenstid: 2020

Företag utom koncern - andel med innovationsaktiviteter

45 %

Referenstid: 2020

Företagens totala innovationsutgifter

27 470

miljoner kronor

Referenstid: 2020

Statistiknyheter

Innovation i välfärden

2022-09-01

Företag och offentliga arbetsställen var mer innovativa inom vård och omsorg än inom utbildning, och offentliga utförare inom vård och omsorg var både mer innovationsaktiva och introducerade innovationer i större utsträckning än privata under åren 2019 till 2020.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Innovation i välfärden Rapport 2022-09-01
Innovationsverksamhet i svenska företag 2014–2016 Rapport 2018-02-23
Regional innovationsstatistik i Sverige 2012–2014 Rapport 2016-05-20
Innovationsverksamhet i svenska företag 2012–2014 Rapport 2016-02-18
Regional innovationsstatistik i Sverige 2010–2012 Rapport 2014-05-20
Innovationsverksamhet i svenska företag 2010–2012 Rapport 2014-02-12

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

E-post
fou-statistik@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/uf0315