Till innehåll på sidan

Innovation i företagssektorn 2018-2020

Företagens anseende var den viktigaste beslutsfaktorn för innovation med miljöfördelar

Statistiknyhet från SCB 2022-06-01 8.00

Av alla innovativa företag i Sverige hade 56 procent introducerat en innovation med miljöfördelar under 2018–2020. Den beslutsfaktor med störst betydelse för miljöinnovation var förbättring av företagets anseende. Statliga bidrag, subventioner eller andra ekonomiska incitament var den minst betydelsefulla faktorn.

Nytt för undersökningen Innovation i företagssektorn 2018–2020 var frågor rörande innovationer och miljö. Företagen fick bland annat besvara frågor om de introducerat en innovation med någon miljöfördel. Under 2018–2020 hade 56 procent av de innovativa företagen introducerat en innovation med miljöfördelar. Dessa fördelar kunde bland annat vara reducerad energianvändning och reducerade koldioxidutsläpp, eller ersättning av fossila bränslen med förnybar energi. Företagen fick även besvara vilken faktor som var mest drivande för beslutet att introducera innovation med någon av de miljöfördelarna. Den faktor med störst betydelse var förbättring av företagets anseende. Statliga bidrag, subventioner eller andra ekonomiska incitament hade lägst betydelse av samtliga nio valbara faktorer.

Publikation

Mer om företagens agerande i frågor rörande innovation och miljö finns i rapporten Innovation i företagssektorn 2018–2020. I rapporten presenteras även innovationsaktiviteten i svenska företag, både uppdelat per bransch och region, samt Sveriges ställning i jämförelse med övriga nordiska länder.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

E-post
fou-statistik@scb.se

Förfrågningar

Sofie Weibull

Telefon
010-479 41 55
E-post
sofie.weibull@scb.se

Elin Stendahl

Telefon
010-479 40 85
E-post
elin.stendahl@scb.se