Till innehåll på sidan

Företagens andel av omsättning efter varor/tjänsters innovations-/nyhetsvärde, år 2020

Andelar i procent efter storleksklass

Diagram; Företagens andel av omsättning efter varor/tjänsters innovations-/nyhetsvärde, år 2018

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-11-11

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

E-post
fou-statistik@scb.se