Till innehåll på sidan

Statliga FoU-anslag efter syfte/socioekonomiska mål enligt NABS 2007, 2020-2021, Mnkr.

Syfte/Socioekonomiska mål enligt NABS 2007 2020 2021
Totala statliga anslag till FoU 38 466 42 692
NABS01 - Utforskning och utnyttjande av jorden och atmosfären 471 788
NABS02 - Fysik miljö och naturvård 681 985
NABS03 - Utforskning och utnyttjande av rymden 416 338
NABS04 - Transport, telekommunikationer och annan infrastruktur 1 754 2 283
NABS05 - Energi - och vattenförsörjning 1 713 1 600
NABS06 - Industriell verksamhet m.m 1 659 996
NABS07 - Hälso - och sjukvård 867 1 052
NABS08 - Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske 515 808
NABS09 - Utbildning 201 271
NABS10 - Kulturutbud, fritid, religion och massmedia 69 51
NABS11 - Politiska och sociala system, strukturer och processer 979 1 063
NABS12 - Allmän vetenskaplig utveckling: FoU finansierat av statliga anslag till universitet och högskolor 19 468 21 190
NABS121 - FoU inom naturvetenskap - finaniserat av statliga anslag till universitet och högskolor 4 513 4 587
NABS122 - FoU inom teknik - finaniserat av statliga anslag till universitet och högskolor 2 974 2 975
NABS123 - FoU inom medicin och hälsovetenskap - finaniserat av statliga anslag till universitet och högskolor 6 964 6 139
NABS124 - FoU inom lantbruksvetenskap och veterinärmedicin - finaniserat av statliga anslag till universitet och högskolor 1 098 1 181
NABS125 - FoU inom samhällskunskap - finaniserat av statliga anslag till universitet och högskolor 2 624 3 179
NABS126 - FoU inom humanoria och konst - finaniserat av statliga anslag till universitet och högskolor 1 263 1 867
NABS12X - FoU ej fördelat på forskningsämne - finaniserat av statliga anslag till universitet och högskolor 33 1 263
NABS13 - Allmän vetenskaplig utveckling: FoU finansierat av andra medel än statliga anslag till universitet och högskolor 8 706 10 329
NABS131 - FoU inom naturvetenskap - finaniserat av andra medel än statliga anslag till universitet och högskolor 2 549 3 503
NABS132 - FoU inom teknik - finaniserat av andra medel än statliga anslag till universitet och högskolor 655 897
NABS133 - FoU inom medicin och hälsovetenskap - finaniserat av andra medel än statliga anslag till universitet och högskolor 2 174 2 841
NABS134 - FoU inom lantbruksvetenskap och veterinärmedicin - finaniserat av andra medel än statliga anslag till universitet och högskolor 30 61
NABS135 - FoU inom samhällskunskap - finaniserat av andra medel än statliga anslag till universitet och högskolor 2 088 1 321
NABS136 - FoU inom humanoria och konst - finaniserat av andra medel än statliga anslag till universitet och högskolor 402 558
NABS13X - FoU ej fördelat på forskningsämne - finaniserat av andra medel än statliga anslag till universitet och högskolor 808 1 148
NABS14 - Försvar 969 938

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-04-21

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Enheten för IKT, Näringslivets konjunktur och FoU

E-post
fou-statistik@scb.se