Till innehåll på sidan

Doktorandnybörjare, doktorander och doktorsexamina fördelade efter forskningsämnesområde 2020

  Doktorandnybörjare Doktorander hösten 2020 Doktorsexamina
  Totalt Kvinnor % Män % Totalt Kvinnor % Män % Totalt Kvinnor % Män %
Totalt 3 096 51 49 17 141 50 50 2 574 47 53
Naturvetenskap 728 38 62 3 778 38 62 612 38 62
Teknik 569 36 64 3 384 35 65 520 33 68
Medicin och hälsovetenskap 1 078 61 39 5 767 61 39 888 56 44
Lantbruksvetenskap 51 59 41 302 58 42 41 46 54
Samhällsvetenskap 515 61 39 2 837 58 42 365 55 45
Humaniora 156 57 43 1 082 56 44 148 57 43

Uppgifterna är preliminära då det sker eftersläpningar i rapporteringen från lärosätena.

Mer om statistiken

Källdata
Excel

Källa
Universitetskanslersämbetet

Senast uppdaterad
2021-04-15

Har du frågor om statistiken?

Universitetskanslersämbetet

Ingrid Pettersson

Telefon
08-563 085 00
E-post
statistik@uka.se

SCB