Till innehåll på sidan

Doktorandnybörjare, doktorander och examina på forskarnivå 2012–2021

Doktorander redovisas per höst

Nybörjare, doktorander och examina på forskarnivå

Uppgifterna för 2020 är preliminära då det sker eftersläpningar i rapporteringen från lärosätena.

Mer om statistiken

Källdata
Excel

Källa
Universitetskanslersämbetet

Senast uppdaterad
2022-04-13

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Universitetskanslersämbetet

Telefon
08-563 085 00
E-post
analys@uka.se

SCB