Till innehåll på sidan

Ekonomisk statistik för universitet och högskolor

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-04-13

Statistiken visar insatta ekonomiska resurser för högskolans verksamhet och beskriver universitetens och högskolornas ekonomi.

För den här statistiken ansvarar:
Universitetskanslersämbetet

Hitta på sidan

Om statistiken

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Har du frågor om statistiken?

Universitetskanslersämbetet

Telefon
08-563 085 00
E-post
analys@uka.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/uf0210