Till innehåll på sidan

Forskning vid universitet och högskolor

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2022-10-20

Statistiken belyser den forskning som bedrivs inom högskolan utifrån flera perspektiv. Däribland forskningsoutput i form av vetenskapliga publikationer, forskares mobilitet och internationell rekrytering av forskare.

Statistiken publiceras på Universitetskanslerämbetets webbplats.

För den här statistiken ansvarar:
Universitetskanslersämbetet

Universitetskanslersämbetet logotyp

Hitta på sidan

Har du frågor om statistiken?

Universitetskanslersämbetet

Martin Söderhäll

E-post
martin.soderhall@uka.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/uf0213