Till innehåll på sidan

Forskning vid universitet och högskolor

Nästa publicering: 2021-05-12

Syftet med statistikprodukten är komplettera den befintliga statistiken om studenter, doktorander, personal och ekonomi inom Högskoleväsendet med statistik om forskning. Särskilt fokus riktas mot forskningsoutput.

Statistiken publiceras på Universitetskanslerämbetets webbplats.

För den här statistiken ansvarar:
Universitetskanslersämbetet

Universitetskanslersämbetet logotyp

Hitta på sidan

Har du frågor om statistiken?

Universitetskanslersämbetet

Martin Söderhäll

E-post
martin.soderhall@uka.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/uf0213