Till innehåll på sidan

Genomströmning och resultat i högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå

Nästa publicering: 2019-05-16

Statistiken visar bland annat examensfrekvens och prestationsgrad på grundnivå och avancerad nivå samt antalet helårsstudenter per kön, ålder, program/kurs, lärosäte och svenska/inresande studenter.

För den här statistiken ansvarar:
Universitetskanslersämbetet

Universitetskanslersämbetet logotyp

Hitta på sidan

Tabeller och diagram

Rapporter

Titel Typ Datum
Universitet och högskolor. Genomströmning och resultat på grundnivå och avancerad nivå till och med 2015/16 SM 2017-12-14
Universitet och högskolor genomströmning och resultat på grundnivå och avancerad nivå till och med 2013/14 SM 2015-12-08
Universitet och högskolor. Genomströmning och resultat i högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå till och med 2011/12 SM 2013-12-16
Universitet och högskolor. Genomströmning och resultat på grundnivå och avancerad nivå till och med 2009/10 SM 2011-12-15
Universitet och högskolor. Genomströmning och resultat på grundnivå och avancerad nivå 2007/08 SM 2009-12-17
Universitet och högskolor. Genomströmning och resultat i högskolans grundutbildning t.o.m. 2005/06 SM 2007-12-20
Universitet och högskolor. Genomströmning och resultat i högskolans grundutbildning t.o.m. 2003/04 SM 2005-12-15
Universitet och högskolor. Genomströmning och resultat i högskolans grundutbildning t.o.m. 2001/02 SM 2003-12-17
Universitet och högskolor. Grundutbildning.Genomströmning. Resultat t.o.m. 1999/2000 SM 2001-12-11

Har du frågor om statistiken?

Universitetskanslersämbetet

Fredrik Svensson

Telefon
08-563 085 00
E-post
statistik@uka.se

SCB

David Berg

Telefon
010-479 60 04
E-post
david.berg@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/uf0208