Till innehåll på sidan

Högskolenybörjare och doktorandnybörjare efter föräldrarnas utbildningsnivå

Sveriges officiella statistik

Statistiken visar olika grupper av nybörjare i högskolan och övergångsfrekvensen till utbildning på forskarnivå, samt beskriver för vissa årskullar påbörjad svensk högskoleutbildning vid viss ålder efter föräldrarnas utbildningsnivå.

För den här statistiken ansvarar:
Universitetskanslersämbetet

Hitta på sidan

Tabeller och diagram

Rapporter

Titel Typ Datum
Universitet och högskolor Högskolenybörjare 2021/22 och doktorandnybörjare 2020/21 efter föräldrarnas utbildningsnivå SM 2022-12-14
Universitet och högskolor Högskolenybörjare 2019/20 och doktorandnybörjare 2018/19 efter föräldrarnas utbildningsnivå SM 2020-12-10
Universitet och högskolor Högskolenybörjare 2017/18 och doktorandnybörjare 2016/17 efter föräldrarnas utbildningsnivå SM 2018-12-12
Universitet och högskolor Högskolenybörjare 2015/16 och doktorandnybörjare 2014/15 efter föräldrarnasutbildningsnivå SM 2016-12-12
Universitet och högskolor Högskolenybörjare 2013/14 och doktorandnybörjare 2012/13 efter föräldrarnas utbildningsnivå SM 2014-12-16

Har du frågor om statistiken?

Universitetskanslersämbetet

Analysavdelningen

Telefon
08-563 085 00
E-post
analys@uka.se

SCB

Jesper Länk

Telefon
010-479 57 33
E-post
jesper.lank@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/uf0212