Till innehåll på sidan

Universitet och högskolor Högskolenybörjare 2019/20 och doktorandnybörjare 2018/19 efter föräldrarnas utbildningsnivå

PDF:
Hela publikationen (1697kb)
Excel:
Hela publikationen (401kb)
Serie:
UF20 - Universitet och högskolor. Grundutbildning
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2020-uf20sm2003_pdf
ISSN:
1654-3424 (Online)
Statistikansvarig:
Universitetskanslersämbetet
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2020-12-10
Förfrågningar:

Helen Dryler

08-563 087 78

helen.dryler@uka.se