Till innehåll på sidan

Universitet och Högskolor. Personal vid universitet och högskolor 2021

PDF:
Hela publikationen (679kb)
Excel:
Hela publikationen (753kb)
Serie:
UF23 - Universitet och Högskolor
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2022-uf23sm2201_pdf
ISSN:
1654-3475 (Online)
Statistikansvarig:
Universitetskanslersämbetet
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2022-06-14
Förfrågningar:

Helena Wintgren

08-563 085 00

analys@uka.se