Till innehåll på sidan

Beskrivning av Personal vid universitet och högskolor

Syftet med statistiken om personal vid universitet och högskolor är att bidra till en allsidig statistisk belysning av högskolans personal och dess utveckling över tid i Sverige.

Uppgifterna ingår i den officiella statistiken och ska beskriva personalläget vid de svenska högskolorna samt utgöra underlag för särskilda analyser om till exempel jämställdhet och rörlighet bland personalen inom högskolesektorn.

Vidare används statistiken för rapportering på internationell nivå till Unesco, OECD och EU:s statistikbyrå Eurostat.

Uppgifter från statistiken används också som urvalsram för undersökningen Forskning och utveckling inom universitets- och högskolesektorn.