Till innehåll på sidan

Skräddarsydd statistik

Registret över personal vid universitet och högskolor ger möjligheter till redovisning av specialbearbetad statistik.

Registret innehåller uppgifter om antalet anställda vid landets universitet och högskolor. Uppgifter finns från 1984.

Sambearbetningar med andra register är möjliga, men uppgifter om enskilda individer lämnas inte ut. Statistiksekretess tillämpas för alla specialbearbetningar.

Kontakta hogskolestat@scb.se om du vill veta mer om special­bearbet­ningar av personalstatistik.