Till innehåll på sidan

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå, höstterminen 2021

PDF:
Hela publikationen (1020kb)
Excel:
Hela publikationen (757kb)
Serie:
UF46 - Universitet och högskolor. Grundutbildning
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2021-uf46sm2101_pdf
ISSN:
1654-3491 (Online)
Statistikansvarig:
Universitetskanslersämbetet
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2021-11-17
Förfrågningar:

Ulrika Boman

ulrika.boman@uka.se