Till innehåll på sidan

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå, höstterminen 2022

PDF:
Hela publikationen (1019kb)
Excel:
Hela publikationen (766kb)
Serie:
UF46 - Universitet och högskolor. Grundutbildning
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2022-uf46sm2201_pdf
ISSN:
1654-3491 (Online)
Statistikansvarig:
Universitetskanslersämbetet
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2022-11-17
Förfrågningar:

Ulrika Boman

08-563 085 00

analys@uka.se